СИТОВА МАШИНА ЗА ГРУБО ПОЧИСТВАНЕ

За сепариране на зърнената маса от примеси, които се различават по геометрична характеристика се използват ситово-въздушни сеператори. Те са най-широко разпространените зърночистачни машини. Почистването се извършва чрез ситово и аеродинамично сепариране. По едрите и дребни примеси, различаващи се по дебелина и ширина се отделят чрез сита, а леките чрез въздушна струя.

За да изпълни функциите за които е предназначен, от голямо значение са различните елементи от които се състои ситово-въздушния сепаратор.

• Регулируемо приемни устройства, които осигуряват равномерен пласт зърно върху ситовите повърхности

• Ситови повърхности - най-често 2, но има и изпълнения с 3 сита, които осигуряват разделянето на зърнената маса до максимум 4 различаващи се по геометрични характеристики фракции.

• Почистващи механизми - гумени топчета, гумени ленти, четкови механизми. Осигуряват постигането на максимален технологичен ефект при работата на машината.

• Задвижващ механизъм - осигуряващ възвратно - постъпателно движение на ситовата люлка • Аспирационна колона - осигурява отделянето на леките примеси от почистената следситовата люлка зърнена маса.


Схема на работа на ситовия сепаратор

За постигане на максимален технологичен ефект и нормална работа на машината са необходими следните настройки:

• Подаване на равномерно количество зърно по ширина на ситовата рамка

• Подходящо подбрани сита,съобразени с натоварването на машината

• Добро почистване на ситата,осигурено от гумените топчета във всяко от гнездата на ситовите рамки

• Добре нагласени гумени прегради,намаляващи възможноста за попадане на цяло зърно в едрия отпадък

• Добро състояние на гумените тампони, на които е окачена ситовата люлка и добрата и нивелация

• Наклон на стовата люлка 15 градуса са СВС за силози и 12 градуса за СВС в чистачно отделение на мелници

• Равномерно разпределение на зърното по цялата дължина на вибриращия улей на аспирационната колона

• Правилна настройка на количеството въздух в аспирационния канал, осигуряващ до 3 % цели зърна в отпадъка.

• Регулиране на количеството на подаваното зърно към аспирационната колона чрез регулиране на амплитудата на вибриращия улей и на разстоянието на ръба му от приемния бункер (чрез вибродвигателя и натегнатоста на пружините)

• Правилно разположение на подвижната стена на аспирационния канал - ширината на аспирационния каналв горната част трябва да бъде по-голяма, отколкото в долната. Проверка за шумове в лагерите и гресирането им на база на отработени часове проверка на цялоста на ситата проверка на състоянието на гумените тампони, на които е окачена ситовата люлка.