ПРОЕКТ МЕЛКО СЛИВЕН

Извършване на цялостно преоборудване и подмяна на технологичните линии на всички етапи в производството на брашно. Въвеждане на нови технологични възможности и постигане на по - качествени продукти. Реализирането на цялостния проект включваше обновяването на: - Силозно стопанство, Чистачно отделение, Млевно отделение, Готова продукция и пакетаж.