Ситова машина за почистване

Ситовият сепаратор с присъединена аспирационна кутия е предназначен за пречистване и предварително пречистване от замърсявания и примеси на всички селскостопански култури. Оборудването е предназначено за постоянен режим на работа и висока производителност.

Триор

Триорите сортират семената по дължина, или отделят нехарактерни по дължина семена, или други съставни елементи на семенната маса благодарение на своите алвеоли

Шел машина

За суха и мокра обработка на повърхността на зърното. Имат за задача да отделят от повърхността на зърното праха, минералните частици, пълно или частично да снемат плодовите обвивки и брадичките.

Интензивен навлажнител

За суха и мокра обработка на повърхността на зърното. Имат за задача да отделят от повърхността на зърното праха, минералните частици, пълно или частично да снемат плодовите обвивки и брадичките.

1 2 3 4