ЛОПАТКОВ СМЕСИТЕЛ

1. Основната функция на смесителя е хомогенизиране на инградиенти в различно теглово и процентно съотношение. Работен орган на турбо смесителите е лопатки с определена форма и геометрично разположение спрямо оста на машината. Броя на лопатките зависи от вместимостта на смесителя. Задвижващ механизъм - Мотор редуктор директно коплиран към оста на машината. Инсталираната мощност се променя в зависимост вместимостта на смесителя. Заключващ механизъм - Това е начина , по които се уплътнява разтоварващата шлюза на дъното на смесителя. Възможни са два варианта:

• С пневматична уплътняваща лента - Не добро решение , което често аварира поради износване.

• С застъпващисе жлебове по дължината на вратата - Иновативно решение водещо до стабилна работа .
Продукта постъпва в смесителя през технологични отвори в горната част на смесителя. След постъпването на инградиентите в работното пространство, продукта се хомогенизира от лопатките в продължение на 90 до 180 секунди. За този период при турбо смесителите се постига оптимална хомогенизация. Вече готовата смес се подава за по нататъшна обработка през пневматични жалози монтирани в долната част на машината. Според начина на дозиране смесителите работят в технологични схеми или чрез предварително разтеглени адитиви или самата машина е и везна. При вторият начин на работа имаме увеличаване на технологичното време за извършването на един шарж при еднакво време за хомогенизиране. Когато смесителя е и везна той допълнително се разполага на теглова рамка , която е окачена на тензо датчици.


Схема на лопатков смесител

• Степен на хомогенизация - Това е степенното съотношение между два адитива, при което се получава нормална хомогенизация. При добре проектирана машина това съотношение достига до 1 : 150 000

• Време за хомогенизация - Това е времето, за което този тип смесители достигат опимална хомогенизация на адетивите.

При лопатковите смесители това време варира от 90 до 180 секунди. След този период започва ефект на повторно разслояване на продукта поради различие в нeговата форма и обемна плътност.

Машината се доставя в сглобен и готов за употреба вид, като не се изискват допълнителни настройки преди употреба, освен настройка времето за хомогенизация и налагането в пневмогрупата управляваща затварящите шлюзата целиндри. Препорачително налягане между 4 и 6 бара.
Поддръжката на машината се изразява в редовна профилактика на всички движещи се механизми:
• Лагери на основната ос - Следи се за нехарактерни шумове, повишена топлина или осово изместване. Гресира се по определената от производителя честота и спецификация на гресите.
• Мотор редуктор - Следи се за нехарактерни шумове, повишена топлина, а също така нивото на диференциалното масло в редуктора. Използват се масла по спецификация на производителя.
• Заключващ механизъм - Следи за излишни течове на продукция по време на смесителния шарж.