ЕЛЕВАТОРИ

Елеваторите са конвейерни машини за непрекъснат механичен транспорт на насипни и пакетни продукти във вертикално направление.
Според вида на носещия орган елеваторите биват с кофички и люлки.
Кофъчните елеватори са с носещ елемент най-често гумирана транспортна лента и по-рядко с пластинчати (галови) вериги. Те са много разпространени в зърнопреработващата и във фуражната промишленост за непрекъснато вертикално транспортиране на зърно, грисове, брашно, смлени фуражни продукти и др.

 

Елеваторът се състои от горен задвижващ барабан, глава с отвор за освобождаване на продукта, носеща лента с кофички, долен барабан и основа. Главата и основата са свързани с две тръби. Продуктът постъпва и запълва камерата на основата или от отвора по посока на движение на кофичките, или срещу нея.

 

Транспортната лента се движи следствие на триенето й по барабаните. За да се осигури това триене, е необходимо лентата да бъде добре опъната. Това се осъществява чрез преместване във вертикално направление на долния барабан.

На долния вал са монтирани на известно разстояние две верижни колела. Между двете пластинчати вериги са окачени свободно люлките. Горният вал също с две верижни колела е задвижващ. Тръбите могат да бъдат с правоъгълно сечение (по-разпространени) и с кръгло сечение. Изработват се от листова стомана с дебелина
1 - 2 mm на звена с дължина 1,5 - 2 m, съединени чрез фланци. Главата и основата са свързани с тръбите. Между тях е опъната лентата с кофичките.

 

Опъването на транспортната лента се осъществява чрез увеличаване на разстоянието между двата барабана горен и долен . Най-често това става чрез винтови механизми, които преместват лагерните главини на
барабана.

 

Свързването на електродвигателя към редукторната кутия е чрез еластичен съединител. Прилагат се и други предавки и начини за тяхното закрепване според големината на елеватора, предназначението му и мястото на монтаж.

Продуктът се подава най-често срещу посоката на движение на кофичките. Това спомага за по-доброто им запълване и за намаляване на съпротивлението при тяхното натоварване.
Подаването на продукта по посока на движение на кофичките може да се приложи за брашнени продукт и то главно за намаляване на запрашаването.