МЕФУМА е фирма в която са обединени Червен Борово - за производство на машини за мелници, фуражни и зърнобази , Исто - фирма за мото фрези , производство на машини за кашони и резервни части за военна промишленост , Любен Калайджиев фирма за редуктори и за резервни части за текстилна промишленост които са приватиризани през 1997 -1999 годин.

   

Мефума произвежда машините ситова дробилка , триор, шелмашина, навлажнител , дозатор, разпределител, смесител, торбинка , елеватор, шнек, редлер за зърнобази, мелници, фуражни и др. Мефума предлага също така цели технологични линии и технологии свързани с продукта.